กิจกรรมโรงเรียน

ตุลาคม 2018

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
 • ชำระค่าเล่าเรียนงวดที่ 3
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 1
2
 • ชำระค่าเล่าเรียนงวดที่ 3
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 1
3
 • ชำระค่าเล่าเรียนงวดที่ 3
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 1
4
 • ชำระค่าเล่าเรียนงวดที่ 3
 • สอบซ่อม
5
 • ชำระค่าเล่าเรียนงวดที่ 3
6
7
8
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
9
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
10
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
11
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
12
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
13
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
14
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
15
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
16
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
 • เปิดเรียนเสริมในเดือนตุลาคม
17
 • เปิดเรียนเสริมในเดือนตุลาคม
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
18
 • เปิดเรียนเสริมในเดือนตุลาคม
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
19
 • เปิดเรียนเสริมในเดือนตุลาคม
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
20
 • เปิดเรียนเสริมในเดือนตุลาคม
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
21
 • เปิดเรียนเสริมในเดือนตุลาคม
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
22
 • เปิดเรียนเสริมในเดือนตุลาคม
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
23
 • เปิดเรียนเสริมในเดือนตุลาคม
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
24
 • เปิดเรียนเสริมในเดือนตุลาคม
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
25
 • เปิดเรียนเสริมในเดือนตุลาคม
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
26
 • เปิดเรียนเสริมในเดือนตุลาคม
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
27
 • เปิดเรียนเสริมในเดือนตุลาคม
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
28
 • เปิดเรียนเสริมในเดือนตุลาคม
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
29
 • เปิดเรียนเสริมในเดือนตุลาคม
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
 • ประกาศผลการเรียน
30
 • เปิดเรียนเสริมในเดือนตุลาคม
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม
31
 • ปิดเทอมเดือนตุลาคม