บุคลากร

 

 

 

อ. สหัส เอกตระกูล
ผู้ก่อตั้ง
อ. สุรางค์ เอกตระกูล
ผู้ก่อตั้ง
ประวัติ คงอ่อน
ผู้อำนวยการ
ปัญญา เอกตระกูล
ผู้บริหาร
Sally Gordon
ผู้บริหาร
Precious C. Guillermo
อนุบาล 1
Kimberly Hangco
อนุบาล 2
Nerissa Narvaez
อนุบาล 3
Joven M. Politico
ประถมศึกษาปีที่ 2
Irish San Juan
ประถมศึกษาปีที่ 4
ฉัฎฐมณฑน์ แสงมนีย์
เตรียมอนุบาล
ทิพย์วรรณ ทองศรี
อนุบาล
อำมราพร นิลโพธิ์ทอง
อนุบาล 1
พิมพร พลพิทักษ์
อนุบาล 2
ปามิภา ศรีศักดา
อนุบาล
พัชรา แก้วประเสริฐ
อนุบาล 3
ไพรงาม ขุนอ่อน
ประถมศึกษาปีที่ 1
สมบูรณ์ กันนิ่ม
ประถมศึกษาปีที่ 2
ทักษิณา วรรณาลัย
ประถมศึกษาปีที่ 4
ธนิดา อิงคุทานนท์
ธุรการ
นิตยา ดอนรายไพร
การศึกษาพิเศษ
สมพิศ รัตนตรัย
การศึกษาพิเศษ
จันทนา เฉลียวพจน์
การศึกษาพิเศษ
พิณวัณน์ เสรีวุฒิชาย
การศึกษาพิเศษ