บุคลากร

 

 

 

อ. สหัส เอกตระกูล
ผู้ก่อตั้ง
อ. สุรางค์ เอกตระกูล
ผู้ก่อตั้ง
ประวัติ คงอ่อน
ผู้อำนวยการ
ปัญญา เอกตระกูล
ผู้บริหาร
Sally Ektrakul
ผู้บริหาร
Precious C. Guillermo
อนุบาล 1
Kimberly Hangco
อนุบาล 2
Nerissa Narvaez
อนุบาล 3
Irish San Juan
คุณครูสอน ป.1 - ป.2
Rico C.Lizada
คุณครูสอน ป.3 - ป.4
Joven M. Politico
คุณครูสอน ป.5 - ป.6
ปวีณพร กนกศรีขริน
ออฟฟิศ
พิมพร พลพิทักษ์
เตรียมอนุบาล
ทิพย์วรรณ ทองศรี
เตรียมอนุบาล
อำมราพร นิลโพธิ์ทอง
อนุบาล 1
พัชรา แก้วประเสริฐ
อนุบาล 2
วาสนา งานไว
อนุบาล 3
ไพรงาม ขุนอ่อน
คุณครูสอนไวยากรณ์
ป.1 - ป.6
สมบูรณ์ กันนิ่ม
ครูสอนภาษาไทย ป.1 - ป.2
ธนิดา อิงคุทานนท์
ครูสอนภาษาไทย ป.3 - ป.6
ภิญญา รุจนาถิรคุณ
ครูสอนวิทย์ & สังคม
ป.1 - ป.4
ทักษิณา วรรณาลัย
ครูสอนวิทย์ & สังคม
ป.5 - ป.6
สุรางคณา จันเทร์มะ
ครูสอนภาษาจีน
จันทนา เฉลียวพจน์
ครูโครงการ อนุบาล 1 - 3
พิณวัณน์ เสรีวุฒิชาย
ครูโครงการ ป.1 - ป.3
นิตยา ดอนรายไพร
ครูโครงการ ป.4 - ป.6
สมพิศ รัตนตรัย
ครูโครงการ ม.1 - ม.3