ติดต่อเรา

โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา (Nonthaburi Christian Academy)

1/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-9691954, 086-3201454 โทรสาร 02-9691955
Email : info@nca.ac.th