ติดต่อเรา

โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา (Nonthaburi Christian Academy)

1/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1954, 06-2709-7527 โทรสาร 02-969-1955
Email : info@nca.ac.th